Liên Hệ

White Sand Doclet Resort & Spa
Tổ Dân Phố 9 Đông Cát, P.Ninh Hải, Tx.Ninh Hòa, T.Khánh Hòa

Điện thoại: (+84.258) 3.670.670 Fax: (+84.258) 3.671.671

Phòng Kinh Doanh TP.Hồ Chí Minh
241/11 Điện Biên Phủ , Phường 15 , Q.Binh Thanh,TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 3512 9771 Fax: (84.28) 3512 9772

Phòng kinh doanh tại White Sand Doclet Resort & Spa
Ms.Hòa
Điện thoại: (+84) 943.145.377 – (+84.58) 3.670.670 Số máy nhánh : 142

Email: sales@whitesandresort.com.vn

Ms.Đoan
Điện thoại: (+84) 912.870.408 – (+84.58) 3.670.670 Số máy nhánh : 114

Email: ota@whitesandresort.com.vn